بازگشت یا تعویض کالا

شما می توانید کالای خریداری شده را (در صورت باز نکردن پوشش دور بسته بندی خود محصول یا جعبه ) و عدم مخدوش کردن برچسب اصالت کالا تا 7 روز پس از دریافت کالا با انجام مراحل بازگشت کالا را مرجوع نمایید.

سایر شرایط

به دلیل مقررات بهداشت بعد از باز کردن درپوش یا پلاستیک کالا امکان انصراف از خرید و بازگشت کالا به دلایل سلیقه ای وجود ندارد.  کالا تنها در صورتی که فرآیند ارسال خراب شده یا مشکلی داشته باشد تا 7 روز بعد از تحویل، باز پس گرفته شده و پس از بررسی و احراز مشکل وجه پرداختی عودت داده می شود.