شکایات و پیشنهادات

نحوه ثبت شكايات مصرف‌كنندگان: هم از طریق اینماد هم از طریق شماره تماس های 09152279107 – 05143350831 قابل ثبت و پیگیری میباشد.

ارسال شکایت به ایمیل

aminshargh394@gmail.com